Oborstad webbkryss

Blogg

Ordet oborstad är ett adjektiv som finns med i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Bokstavligt betyder ordet ej borstad, med synonymer som ovårdad och ostädad, medan den bildliga betydelsen är ohyfsad eller kanske oartig.

Rätt svar oborstad webbkryss

Om ordet oborstad förekommer i ett korsord eller webbkryss är det troligt att kryssmakaren efterfrågar den bildliga betydelsen och rätt svar skulle således kunna vara ohyfsad.