Musikterm korsord

Guider

Musiktermerna är många och det kan därför vara svårt att hålla koll på dem. Termerna som musiker använder mest är tonarterna dur eller moll. Durskalan är den tonarten du hör mest inom västerländsk musik och låter gladare än moll gör. I korsord och webbkryss finns dur ofta med.

Inom musikterm korsord är rätt svar alltså dur.