Hur många timmar på ett år?

Guider

Antalet timmar som vi har under ett år, varierar på grund av skottår som infaller vart fjärde år. När skottår infaller får vi ett dygn extra under februari.

Räkna ut hur många timmar på ett år det blir

  • Ett vanligt år har vi 365 dagar gånger 24 timmar dag summa 8760 timmar.
  • Under skottår har vi 366 dagar gånger 24 timmar per dag summa 8784 timmar.
  • Antalet timmar per år blir 8760 dividerat med 8784 och summan blir då 8765,82 timmar