children book

Vad gäller kring hur länge man får vabba?

Blogg

Som förälder är det en fråga man ställer sig mer än en gång. När barnen är små, i förskoleåldern, kan det nog bli aktuellt med ganska många “vabbtillfällen”. Då är det bra att veta hur länge man egentligen får vabba. Dels hur länge per tillfälle, men också hur länge baserat på barnets ålder. 

Hur länge får man då vabba? Tillfällig föräldrapenning får man om man stannar hemma för som det heter Vård av barn. Att möjligheten finns att få vara hemma med sitt barn när det är sjukt och behöver omvårdnad är en rättighet som vi i Sverige är relativt ensamma om, på samma sätt som vi har en förhållandevis generös föräldraledighet jämfört med andra länder. Det är en välfärd som vi har ynnesten att få ta del av. 

Hur länge får man vabba i sträck?

Man kan vabba sju dagar i sträck, innan man behöver läkarintyg från antingen läkare eller sjuksköterska. Det ska skickas in till Försäkringskassan. Helger räknas in i perioden, t ex lördag och söndag även om man inte tar ut ersättning för de dagarna. Hur länge får man vabba utan läkarintyg? 

Säg att man arbetar måndag-fredag och barnet blir sjukt på lördag, då kan man vabba sju dagar, dvs få ersättning för att man är hemma till och med sjunde sjukdomsdagen. Från åttonde dagen krävs läkarintyg. Men i praktiken är du hemma nio dagar i sträck om du anmäler vabb först på måndagen.

Hur länge får man vabba för barn?

Vad säger Försäkringskassan? Hur länge får man vabba med sitt barn? Man kan vabba upp till 120 dagar om året. Det vill säga man kan få ersättning för vård av barn upp till 120 dagar. Av dessa dagar så gäller att de sista 60 dagarna får man bara ersättning om barnet är sjukt, inte om den andra föräldern är sjuk och inte kan ta hand om barnet. 

Det innebär att du som anhörig kan vabba åt ett barnbarn t.ex. om dennes förälder måste arbeta, eller är sjuk. De 120 dagarna delas mellan föräldrar och eventuella anhöriga kan använda  dagarna. Du kan alltså som t.ex. mormor eller farfar vabba åt ditt barnbarn, om barnets föräldrar inte kan vabba eller är sjuka.

Vilken ålder gäller för vabb?

Man kan vabba för sitt barn upp till det att barnet fyller 12 år. Om barnet behöver mer hjälp efter 12 års ålder fram till 16 års ålder krävs läkarintyg från första dagen. Ibland kan du som förälder behövas betydligt mer, kanske på heltid. För barn med allvarlig livshotande sjukdom gäller obegränsat antal vabbdagar för båda föräldrarna fram tills barnet är 18 år. Det krävs också läkarintyg med utlåtande om diagnos, prognos och behandling för barnet. 

Att vabba är en rättighet, men var beredd på motstånd

När ens barn blir sjukt, blir man som förälder orolig, kanske ledsen, och framförallt är barnet i behov av stöd och omsorg. Det behöver inte vara en allvarlig sjukdom, men det faktum att barnet då inte är i förskola eller skola, utan hemma, gör att du som förälder har ansvar för ditt barn. Ett förskolebarn lämnar man inte ensam hemma, även om det inte är svårt sjukt. Förskolan eller skolan vill inte att barnet kommer sjukt till skolan. 

Många föräldrar upplever det som en lättnad att få vara nära sitt barn ett tag, i synnerhet om det är sjukt. De vill vårda och ta hand om barnet. Arbetsgivare däremot kan börja opponera sig om de tycker att vabbtillfällena blir alltför frekventa. Det är fel, och bör inte belasta den anställde, men det kan ändå uppstå konflikter. 

Så hur länge kan man vabba egentligen?

Om vi nu ska sammanfatta vår grundfråga: Hur länge får man vabba? Generellt gäller 120 dagar om året från det att barnet är 8 månader tills det fyller 12 år. Omfattas barnet av LSS kan det gälla även om barnet är yngre än 8 månader. Läkarintyg krävs om barnet är äldre än 12 år, upp till 16 år och handlar det om livshotande tillstånd gäller det obegränsat till barnets 18-årsdag med läkarintyg. 

Självklart är det en trygghet för familjer att den här möjligheten finns. Men har man otur och behöver vabba ofta kan man stöta på motstånd från vissa arbetsgivare vilket tyvärr händer. Även om det inte borde få vara så.