EU valet – hur röstar man?

Guider

Om två år är det dags att rösta i parlamentsvalet för EU. Då ska du vara med att välja fram Sveriges representanter i Bryssel för mandatperioden 2024 till 2029. Totalt kommer 709 ledamöter att bli utsedda under valet. En skillnad mot andra val är att det inte är en specifik valdag, utan varje medlemsland kan själva välja vilken specifik dag valet ska hållas. Men det måste ske mellan den 6 och 9 juni.

För att rösta måste du vara en myndig medborgare i Sverige, eller annat EU-land. På valdagen behöver du vara folkbokförd på en svensk adress för att få rösta i Sverige och du kan då också rösta på din angivna vallokal.

I Sverige behöver du inte heller anmäla dig för att ha rösträtt, utan din rösträtt är istället bestämd utifrån din folkbokföring. När du är med i röstlängden får du automatiskt ett röstkort skickat till din adress där du är folkbokförd. Du får där också information om vallokal förtryckt på ditt röstkort. Det finns däremot undantag för utlandssvenskar och de som är medborgare EU-länder.

Rösta i EU valet – Så går det till

Röstar man till exempel genom att förtidsrösta när det är val i Sverige behöver du inte vara på plats vid din vallokal på valdagen. Det går bra att förtidsrösta redan 18 dagar innan den egentliga valdagen, vilket är en bra lösning om du inte vill trängas i en vallokal på valdagen eller är bortrest för att fira nationaldagen med släkt och vänner.

Rösta i EU valet - Så går det till

Du behöver däremot alltid ha ditt röstkort och en giltig ID-handling när du ska rösta, det är viktigt att tänka på, eftersom du inte får lägga din röst annars. Det är i vissa tillfällen möjligt att rösta via bud, vilket framförallt gäller de som är hindrade att rösta själva på grund av ålder eller funktionsnedsättning eller annan sjukdom.

Rösta i EU-Valet via bud

Det är din make, maka eller sambo eller barn till er som kan vara bud, barnen behöver inte vara gemensamma. I vissa fall kan även barnbarn, föräldrar eller syskon vara godkända. Den som ger dig vård i yrket eller liknande som brukar hjälpa dig och dokumenterat känner dig väl, kan också vara ditt bud.

I Sverige är du skyddad när du röstar, genom att det finns något som heter valhemlighet. Du har nämligen rätt att välja efter eget huvud och ingen ska få påverka hur du lägger din röst. Dessutom behöver du aldrig uppge för någon hur du röstar. När det kommer till valhemlighet och att rösta med bud kan det här vara svårt att beivra, men Sverige har fått nya lagar som ska stärka det skyddet och första gången lagen gällde var valet till EU-parlamentet 2019.

Är du är intagen på kriminalvårdsanstalt kan du också få hjälp av personalen att rösta med hjälp av bud. Det går även att rösta med hjälp av din lantbrevbärare eller att kommunens röstmottagare kommer hem till dig vid behov. Sverige har nämligen allmän rösträtt och det innebär att alla ska kunna rösta, oavsett livssituation.

Valhemligheten i korthet innebär:

 • Det ska vara tydligt för den som röstar att valsedlar ska väljas ut och iordningställas avskilt. Dessutom är det bara tillåtet att en väljare vistas bakom skärmen. Den som har en funktionsnedsättning ska på egen begäran få hjälp att rösta.
 • För att motverka och förebygga valsabotage och valfusk har valnämnderna och utlandsmyndigheterna har tagit över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i vallokalerna.
 • Den som röstar ska kunna rösta i avskildhet och trygghet. Därför får röstmottagare tillfälligt avvisa personer som inte följer givna anvisningar och instruktioner
 • Valmyndigheten har ett ansvar att ta fram utbildningsmaterial som rör valet. Det utbildningsmaterialet ska lämnas till länsstyrelserna och valnämnderna.

Valresultatet 2019 #Sverige

I Sverige blev resultatet för valet den 26 maj 2019 att Sverige fick 21 mandat, enligt följande fördelning:

 • Socialdemokraterna, 5 mandat
 • Moderaterna, 4 mandat
 • Sverigedemokraterna, 3 mandat
 • Miljöpartiet, 2 mandat
 • Centerpartiet, 2 mandat
 • Kristdemokraterna, 2 mandat
 • Liberalerna, 1 mandat
 • Vänsterpartiet, 1 mandat

Kandidater som ställer upp

Resultat när du svarar på frågor om dina åsikter i valkompassen från Expressen. Genom valkompassen kan du få tips och råd. Valkompassen ställer nämligen valfrågor till dig och när du svarat ser du ungefär var du ligger och de som tycker mest som du. Du kan antingen rösta på ett parti eller personrösta på en enskild kandidat genom ett kryss, men du får bara lägga en personröst om kandidaten lämnat sitt samtycke.

En del av de parlamentariker som sitter i Bryssel nu kommer sannolikt att ställa upp även i nästa val, men det kan också vara flera som ställer upp. Framför allt från partier som fick få eller inga mandat förra valet. Det kan till exempel vara Piratpartiet och Feministiskt initiativ. Det är ännu inte fastställt vilka som ska ställa upp och kandidera för alla partier, men det kommer finnas all information om samtliga kandidater på valmyndighetens hemsida innan valet.