En skata glad och munter satt gungande på en gren

Blogg

I den svenska naturen är skatan ett vanligt inslag, och har dessutom en plats i den svenska folktron. Man säger att den kan bringa olycka, men också varsla om lycka. De flesta har säkert också hört att skator älskar allt som glänser, och gärna stjäl sådana dyrgripar från människor.

”En skata glad och munter satt gungande på en gren”

I Nanna Bendixons barnbok Skogstomten, utgiven 1886, hittar vi raden: ”En skata glad och munter satt gungande på en gren”. Boken ger en fin skildring av den svenska naturens egenart. I en sådan skildring har skatan en självklar plats.