Reserves weghalen

Jiske Lems is beleidsmedewerker op het Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Portefeuille Toezicht en Behandeling. Ze houdt zich daar bezig met de JJI's, het adolescentenstrafrecht en forensische zorg. Ze is opgeleid als maatschappelijk werker en stadspedagoog.  Ze is onderdeel van het team bij het Ministerie dat zich bezighoudt met de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). De Research en Development trajecten, waar het ForCA traject ‘draagvlak in de wijk’ er één van is, zijn onderdeel van VIV JJ. 

'De Expertmeeting ‘Draagvlak in de wijk’ vond ik heel leuk. Geweldig dat er zoveel mensen van zoveel verschillende organisaties door ForCA bij elkaar zijn gebracht. Het was inspirerend om verhalen uit verschillende  invalshoeken te horen. We kunnen veel leren van andere domeinen - zeker als het gaat om ervaring met het plaatsen van maatschappelijk gevoelige jongeren in een wijk.'

Vanuit het Ministerie hebben we een traject ontwikkeld dat als doel heeft om meer maatwerk in zorg en beveiliging dichter bij de eigen leefomgeving van justitiële jongeren te realiseren. Het gaat dan om een combinatie van begeleiden en hun straf ten uitvoer leggen. Dus deze jongeren gaan niet meer ver weg, maar verblijven of wonen in woonwijken. Dat kan best wel wat maatschappelijke onrust veroorzaken. Voor jongeren met een hoge beveiligingsbehoefte zullen er wel landelijke hoogbeveiligde voorzieningen blijven bestaan.'

'De maatschappij heeft een beeld van  jeugdcriminelen en waartoe zij in staat zijn. Dat beeld is niet altijd even kloppend. De jongeren in de kleinschalige voorzieningen in de wijken gaan overdag naar school, naar stage of naar werk. Het is essentieel dat de buurt ruimte geeft. Daarvoor is goede communicatie vooraf nodig en tijdens de trajecten. Als mensen in de wijk kennismaken met de jongeren, zien ze hoe groot de verscheidenheid is. En dan komt ook al snel de ontdekking wat jongeren voor de buurt kunnen betekenen. En wat buurtbewoners voor deze jongeren kunnen betekenen. Die wisselwerking is belangrijk.'

'De kunst is om de reserves aan beide kanten weg te halen. We hebben in Nederland inmiddels veel ervaring met AZC's. De komst van zo'n centrum geeft regelmatig in eerste instantie veel reuring. Als de asielzoekers er eenmaal zijn, blijkt het angstbeeld niet te kloppen. Daarom is het zo belangrijk om de buurtbewoners en de jongeren vanaf een vroeg stadium te informeren. De buurt moet het gevoel hebben dat ze er nog iets in te zeggen hebben.'

'Je moet je realiseren dat 80% van de jongeren die in detentie komen, na 3 maanden weer buiten staat. Ondertussen wordt dan vaak met school of werk gestopt. Het is dan heel moeilijk om dat weer op te starten. Er is sinds sept 2016 ervaring opgedaan met drie zogenaamde kleinschalige voorzieningen, proeftuinen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Jongeren die na screening van Raad voor de Kinderbescherming met een lager beveiligingsniveau toe kunnen, worden daar geplaatst. Zo kunnen ze hun leven zo normaal mogelijk voortzetten. In zo'n roeftuin is het eenvoudiger om allerlei zaken op te starten zoals begeleiding en dagbesteding. Die is op maximaal een uur van hun thuis. In Nijmegen kunnen jongeren indien nodig met behulp van een polsbandje met GPSworden gevolgd.'

'Om wederkerigheid met de wijk te realiseren bleek uit de expertsessie dat je de jongeren er wel voor moet motiveren. Wat is hun motivatie en ambitie? Het zou mooi zijn als jongeren met hun eigen talent ook iets in de wijk kunnen brengen.'

'De notitie naar aanleiding van deze Expertmeeting van ForCA wordt onderdeel van het advies aan de staatssecretaris over een mogelijke stelselherzieing van vrijheidsbeneming justitiële jeugd. Daar draagt deze Expertmeeting dus aan bij.'

NB Op de site van DJI staat meer informatie over het traject:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/verkenning-invulling-vrijheidsbeneming-justitiele-jeugd-viv-jj

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency