Leden maken ForCA

Verbinden, uitwisselen, kennisdelen, dat is waar Corine von Grumbkow dit jaar als voorzitter verder mee wil gaan. Corine werkt bij de Verslavingsreclassering, heeft als aandachtsgebieden onder meer Jeugd, het Adolescentenstrafrecht en Kennisontwikkeling. Daarnaast is ze nauw betrokken bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.
 

Wakker liggen

‘Ik wil de komende tijd langs gaan bij een aantal leden. Affiniteit krijgen met de onderwerpen waar de leden wakker van liggen. En dan gaat het natuurlijk om de dingen waar we in ForCA-verband wat mee kunnen. Zaken die ons verbazen en verbinden, daar moeten we mee aan de slag. Wat mij trouwens blijft verbazen zijn de strak gescheiden werelden van jeugd- en volwassenstrafrecht en -zorg.'

Kennis delen

'Het zoeken naar de gemeenschappelijke thema’s, uitwisselen van kennis, belangenbehartiging, dat zijn de onderwerpen waar ik voor ga en waarin ik veel ervaring heb. Vanuit mijn huidige functie bij de SVG, maar ook vanuit eerdere werkkringen binnen de jeugdzorg, kinderopvang (voorheen MOgroep, nu Jeugdzorg Nederland) en bij de Tweede Kamer. De leden van ForCA zijn DE deskundigen op het terrein van de aanpak en begeleiding van risicojongeren. Daar moeten we meer mee doen. Vaker aanschuiven als bij (nieuw) beleid deze kennis nodig is. Zo gebeurt dat nu ook al mooi bij de plannen over de toekomstige jeugddetentie.'

Beeldvorming

'De beeldvorming over de jongeren kan nog wel wat bijsturing gebruiken. De gedachte is dat er weinig met onze jongeren te doen valt en dat ze weinig perspectief hebben. Maar zo zwart-wit ligt het natuurlijk niet. Het kan zelfs bijna toeval zijn dat de ene jongere het strafrecht wordt ingetrokken en de andere niet. Dat mogen we ook wel wat meer laten zien.' 

Kennis (jeugd) forensische psychiatrie breder inzetten

'Het zou mooi zijn als we de schat aan kennis van de forensische psychiatrie meer naar 'de voorkant' krijgen. Dus dat we die inzetten als het nog relatief eenvoudig is om in te grijpen en bij te sturen. Heel veel jongeren die gesloten zitten hebben helemaal geen ambulant traject gehad. Hadden we daar niet eerder bij kunnen zijn? Reclassering en OM hebben behoefte aan die kennis. SVG, OM en EFP organiseren nu hierom regiosessies, waar wat mij betreft de jeugd meer bij betrokken wordt.'

ForCA staat of valt met inzet van de leden

'Ik wil ook graag van de leden horen wat ze zelf kunnen en gaan bijdragen aan het functioneren van FORCA. Want we zijn immers met elkaar ForCA. Dat is geen open deur, maar bittere noodzaak. 2017 wordt wat dat betreft ook een spannend jaar want aan de huidige vorm van subsidiëring zal waarschijnlijk een eind komen.'

Druk druk druk?

‘Het is denk ik goed om te kijken naar nieuwe manieren van kennisuitwisseling en vergaderen. Niet meer zo vaak met elkaar om tafel, maar creatief gebruik maken van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. En met vergaderen niet alleen de agenda en nodige besluiten afwerken maar vooral ook inhoudelijk aan de slag. Zou leuk zijn als dat gaat lukken.'

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency