Wetenschappelijke publicaties

 • Nicole A Vincent, Neuroimaging and Responsibility Assessments - Could neuroimaging evidence help us to assess the degree of a person’s responsibility for a crime which we know that they committed? Klik hier voor het hele artikel (pdf)
 • Eindrapport onderzoek aard en omvang vrijwillige nazorg 18+ Pij'ers. Het WODC heeft door Regioplan aard en omvang van vrijwillige nazorg laten onderzoeken. Klik hier voor de samenvatting (pdf) en klik hier voor het hele rapport (pdf)

 • Baartman, H. E. M., De Bruyn, E. E. J., Janssens, J. M. A. M., Van der Ploeg, J. D., & De Ruyter, P. A. (1986). Van gisteren over morgen - een orthopedagogische overzichtsstudie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Baas, N. J. (2005). Wegen naar het rechte pad. Den Haag: WODC.
 • Bailey, S., & Dolan, M. (2004). Adolescent forensic psychiatry. London: Arnold.
 • Bartels, J. A. C. (2004). Jeugdstrafrecht. In N. Duits, J. A. C. Bartels & W. B. Gunning (Eds.), Jeugdpsychiatrie en Recht (pp. 3-21). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
 • Blokland, A. (2005). Crime over the Life Span - Trajectories of Criminal Behavior in Dutch Offenders. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Blokland, A., & Nieuwbeerta, P. (2006). Developmental and Life Course Studies: in Delinquency and Crime: Legal Publishers.
 • Blom, M., Van Der Laan, A. M., & Huijbregts, G. L. A. M. (2005). Monitor jeugd terecht. Den Haag, Ministerie van Justitie. WODC, 2005. WODC-cahier, nr. 2005-17.
 • Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren, populatie en werkwijze. Academisch proefschrift, Garant, Leuven/Apeldoorn.
 • Boendermaker, L., & Uit Beijerse, J. (2008). Opvoeding en bescherming achter 'tralies' - jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam: SWP.
 • Boendermaker, L., & van Yperen, T. (2003). Kansen in de keten: Een gemeenschappelijk referentiekader voor de justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag: Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Brand, E. F. J. M. (2005). Onderzoeksrapport PIJ-Dossier 2003-C Concernstaf Uitvoeringsbeleid - Afdeling informatieanalyse en documentatie.
 • Breda, C. S. Delinquency and Mental Illness: The Intersection of Problems and Systems. A system for Children's Mental Health, 207-226.
 • Breuk, R. (2008). Breaking the cycle - Day treatment for juvenile delinquents. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Bullens, R., Oostervink, I., & Brand, E. (2006). Samenplaatsing van jongeren met een OTS-maatregel of PIJ-maatregel: wenselijk of niet. In T. I. Oei & M. S. Groenhuijsen (Eds.), Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006 (pp. 251-268). Deventer: Kluwer.
 • Bulten, B. H. (1998). Gevangen tussen straf en zorg. Psychische stoornissen bij jeugdige, kortgestrafte gedetineerden Unpublished Academisch proefschrift, Vrije Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
 • Das, J. (2008). Psychopathic traits in Dutch adolescent offender and community samples - Relationships with gender, age, institutional misbehavior, substance use and interpersonal style. Maastricht: Universiteit van Maastricht.
 • Das, J., De Ruiter, C., Van Heteren, M., & Doreleijers, T. (2004). Psychopathie bij kinderen en jeugdigen: Stand van zaken en diagnostische instrumenten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 29 30-43
 • De Ruiter, K. P., Dekker, M. C., Verhulst, F. C., & Koot, H. M. (2007). Developmental course of psychopathology in youths with and without intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 498-507.
 • Doreleijers, T. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint.
 • Doreleijers, T. A. H. (2004). Te gek voor woorden? Een biopsychosociale benadering van jeugddelinquentie. Amsterdam: De Raat en De Vries.
 • Doreleijers, T. A. H. (2005). Van justitialisering tot onderzoek naar de effectiviteit van probleemgestuurde jeugdzorg. Tijdschrift voor Criminologie, 47(1), 62-74.
 • Doreleijers, T. A. H., Coelman, F. J. G., & Blanken, P. (1993). De minderjarige delinquent en jeugdpsychiatrische rapportage pro justitia: Een exploratief onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie 35(6 ), 408-415.
 • Doreleijers, T., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R., & De Haan, E. (2006). Leerboek Psychiatrie kinderen en adolescenten. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Doreleijers, T. A. H., Moser, F., Thijs, P., Van Engeland, H., & Beyeart, F. H. L. (2000). Forensic assessment of juvenile delinquents: prevalence of psychopathology and decision-making at court in the Netherlands. Journal of Adolescence 23 263-275
 • Duits, N. (2000). Wikken en beschikken: Dilemma’s en organisatie van de Pro Justitia rapportage en de PIJ. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 55(12), 1085-1098.
 • Duits, N., Bartels, J. A. C., & Gunning, W. B. (2004). Jeugdpsychiatrie en recht. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Duits, N., Casteren, M. van, Brink, W. van den, & Doreleijers, Th.A.H. . (2005 ). Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen. Het belang van items van de Structured Assessment of Violence Risk In Youth bij het klinisch oordeel. Tijdschrift voor Psychiatrie 47(8), 511-518.
 • Duits, N., & Harkink, J. (2001 ). De PIJ-maatregel als ultimum remedium? . Sancties 5 290-301
 • Harder, A. T., Knorth, E. J., & Zandberg, T. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld - Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten. Amsterdam: SWP.
 • Heiden-Attema, N., & Van Der Bol, M. W. (2000). Moeilijke jeugd: risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren.
 • Hildebrand, M., Augustinus, F., Pomp, L. S., Schönberger, H. J. M., & Soe-Agnie, S. E. (2007). Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel: verkennende analyse van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 - 1 augustus 2006. Amsterdam: Spinhex & Industrie.
 • Hoeve, M. (2008). Parenting and Juvenile Delinquency. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Hornsveld, R. H. J. (2004). Held zonder geweld - Behandeling van agressief gedrag. Amsterdam: Boom.
 • Hornsveld, R. H. J. (2007). Assessment & Treatment of violent forensic psychiatric patients with a conduct or an antisocial personality disorder in the Netherlands. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Howells, K., Day, A., & Thomas-Peter, B. (2004). Changing violent behaviour: forensic mental health and criminological models compared. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 15(3 ), 391-406
 • Junger-Tas, J., Steketee, M., & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Kjelsberg, E. (2005). Conduct disordered adolescents hospitalised 1963-1990 - Secular trends in criminal activity. European Child & Adolescent Psychiatry 14(4 ), 191-199
 • Knorth, E. J. (2005). Wat maakt het verschil? Over intensieve orthopedagogische zorg voor jeugdigen met probleemgedrag. In E. J. Knorth, A. E. M. G. Minnaert & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Verschillen onderscheiden - orthopedagogische hulpverlening en begeleiding bij problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties (pp. 13-43). Utrech: Uitgeverij Agiel.
 • Knorth, E. J., Van Der Laan, P. H., & Vlieger-Smid, G. A. (2001). Gedrag gekeerd? Interventies in de jeugdzorg bij antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit.
 • Komen, M., & Van Vliet, A. (2000). Dé PIJ bestaat niet. De strafrechtelijke maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen bij wet en in de praktijk. Proces, 7/8, 106-113.
 • Koops, W., & Slot, W. (1998). Van lastig tot misdadig. Houten-Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lodewijks, H. (2008). Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system - Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. Amsterdam: Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie - Omvang, oorzaken en interventies. Houten-Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Marsh, D. T. (2004). Serious emotional disturbance in children and adolescents: opportunities and challenges for psychologists. Professional Psychology: Research and practice, 35(5), 443-448.
 • Nas, C. (2005). 'EQUIPping' delinquent male adolescents to think pro-socially. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Nievers, E., & Kloosterman, M. (2004). Eindrapport: psychiatrie in een opvang-JJI: Justitie en GGZ werken samen in de forensische jeugdpsychiatrie.
 • Oostervink, I., & Brand, E. F. J. M. (2005b). OTS en PIJ: profielen vergeleken. Den Haag: Concernstaf Uitvoeringsbeleid.
 • Rekenkamer, A. (2007). Detentie, behandeling en nazorg voor criminele jeugdigen. Den Haag: Algemene rekenkamer.
 • Rietveld, M., Hilhorst, N., & Van Dijk, B. (2000). Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen. Een analyse in het kader van de motie Duijkers. Amsterdam: Van Dijk van Soomeren en partners.
 • Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the Making - Pathways and turning points through life. London: Harvard University Press.
 • Schrameijer, F. (2002). De Volharding II - De Volharding vijf jaar later: moeilijk hanteerbare jongeren en hun vier instellingen over zichzelf en elkaar. Eindhoven: Volharding.
 • Stevens, M., & Van Marle, H. J. C. (2003a). De PIJ-maatregel als opvoedingsinstrument. De PIJ-maatregel en de casuïstiek. Sancties, 4, 221-234.
 • Timmermans, M. (2008). Antisocial behaviors: Courses and consequences from toddlerhood to late adolescence. Amsterdam: Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Van Dam, C. (2005). Juvenile criminal recidivism - Relations with personality and post release environmental risk and protective factors. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Van Der Laan, A. M., Blom, M., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (2006). Jeugddelinquentie: Risico's en bescherming Bevindingen uit de WODC monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
 • Van Der Laan, A. M., Vervoorn, L., Van Der Schans, C. A., & Bogaerts, S. (2008). Ik zit vast - een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren: Boom Juridische uitgevers.
 • Van Der Steege, M., Boendermaker, L., & Van Der Berg, G. (2005). Van straf naar civiel: overwegingen van kinderrechters. Proces, 2005(3), 98-104.
 • Van Der Vlugt, I., & De Jong, I. (2005). Verkeerde afslag? Eerdere ervaringen met steun en hulp van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de JJI.
 • Van Leeuwen, H., Slot, W., & Uijterwijk, M. (2001). ANTIsociaal gedrag bij jeugdigen - Determinanten en interventies. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers.
 • Van Nieuwenhuizen, Ch. (2006). Tegen beter weten in? Behandeling van jeugdigen met een delictvoorgeschiedenis en ernstige psychiatrische problematiek Inaugurele rede. Amsterdam: Dutch University Press.
 • Van Nieuwenhuizen, Ch. (2008). De jeugd die niet deugt,… en andere mythes en misverstanden. In T. I. Oei & L. H. W. M. Kaiser (Eds.), Forensische psychiatrie onderweg. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Van Nistelrooij, L. J. J. (2002). Wet op de jeugdzorg - recht op ondersteuning voor ouders en kinderen. Bestuursforum, 104-107.
 • Vermeiren, R. (2003). Psychopathology and delinquency in adolescents: A descriptive and developmental perspective. Clinical Psychology Review, 23, 277-318.
 • Vermeiren, R., De Clippele, A., & Deboutte, D. (2000). A descriptive survey of Flemish delinquent adolescents. Journal of Adolescence, 23, 277-285.
 • Vermeiren, R., Schwab-Stone, M. Ruchkin, V., Clippele de, A., & Deboutte, D. . (2002 ). Predicting Recidivism in Delinquent Adolescents from psychological and psychiatric assessment. Comprehensive pscyhiatry 43(2 ), 142-149
 • Vermeiren, R. R. J. M. (2007). B(l)ooming business?! Leiden: Universiteit Leiden.
 • Vermeiren, R. R. J. M. (2008). Van verre is de wereld rond. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
 • Verwers, C., & Bogaerts, S. (2005). Strafrechterlijke aanpak van jongvolwassenen (18-24 jaar). Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum, 1-45.
 • Volf, M. (2005). Nazorg bij jeugdigen; voor wie een zorg? Proces, 2005(6), 247-251
 • Vreugdenhil, C., Doreleijers, T. A. H., Vermeiren, R., Wouters, L. F. J. M., & van den Brink, W. (2004). Psychiatric disorders in a representative sample of incarcerated boys in the Netherlands. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43(1), 97-104.
 • VWS, M. v. (2006). Gesloten zorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. Journal GGz en recht, 5, 93-94.
 • Wartna, B. S. J. (2009). In de oude fout - Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechterlijke interventies. Meppel: Boom Juridische Uitgevers.
 • Wartna, B. S. J., El Harbachi, S., & Van Der Laan, A. M. (2005). Jong vast - een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële inrichtingen.
 • Weijers, I. (1999). The Debate on Juvenile Justice in the Netherlands, 1891-1901. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 7(1), 63-78.
 • Weijers, I., & Eliaerts, C. (2008). Jeugdcriminologie - Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 

 

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency