Missie

Het genereren van nieuwe, toepasbare jeugdforensische kennis en expertise met betrekking tot diagnostiek en behandeling van jongeren die op jeugdstrafrechtelijke titel zijn geplaatst in een residentiële instelling.

Visie

  • Het optimaliseren van de kwaliteit van de forensische diagnostiek en advisering.
  • Het organiseren en optimaliseren van een effectieve afstemming tussen de forensische diagnostiek en advisering en de (eventuele verlenging van) gedwongen behandeling .
  • Kennis vergroten en toegankelijk maken

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency