Werken bij leden van ForCA

Als een jongere een ernstig delict pleegt, wil je weten wat de achtergrond daarvan is. Dat vraagt om intensief observeren en onderzoeken. Zodat je een afgewogen advies kunt geven over behandeling. De expertise die dat vraagt bundelen we in de observatieafdeling in forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim. Daar werken justitiële jeugdinrichtingen, het NIFP, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de wetenschap nauw samen onder de naam ForCA: Forensisch Consortium Adolescenten. We zijn op zoek naar pioniers die de kwaliteit van de diagnostiek, advies Pro Justitia en behandeling verbeteren. Er zijn regelmatig vacatures bij onze leden

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency