Zes redenen om deel te nemen aan ForCA

  1. ForCA is een netwerkorganisatie. Een informele & niet-hiërarchische organisatie. Wat bindt, zijn de gedeelde waarden en gedeelde ambitie. 
  2. Alle leden zijn verantwoordelijk voor een goede wijze van samenwerken, voor het functioneren van de organisatie en voor het resultaat. Iedereen kan initiatieven nemen.
  3. Voor het eerst zitten de verantwoordelijke personen uit de praktijk en de wetenschap bij elkaar om de situatie te verbeteren rond jongeren die ernstige delicten plegen en die diagnostiek en behandeling nodig hebben. 
  4. De partners uit de forensisch psychiatrische zorg, de wetenschap, de justitiële jeugdinrichtingen, het NIFP en de 3 Reclasseringorganisaties hebben praktische plannen gemaakt. 
  5. Het is een praktisch kennisnetwerk. De ForCA partners weten samen meer en willen samen meer zicht krijgen op de mogelijkheden van diagnostiek, behandeling en nazorg van jongeren. Voor wie is wat mogelijk en voor wie wordt wat bereikt? 
  6. De observatieafdelingen voor jongeren van ForCA, ondergebracht bij Teylingereind worden vernieuwend door de samenwerking en doordat de daar opgedane ervaring en kennis worden gedeeld met het veld.

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency