Kennis

De missie van ForCA is: het genereren van nieuwe, toepasbare kennis en expertise met betrekking tot diagnostiek en behandeling van strafrechtelijk geplaatste jongeren die verblijven in justitiële jeugdinrichtingen en de forensisch-psychiatrische jeugd GGz. Naast wetenschappelijk onderzoek vormt de bundeling van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderdeel. De High Level Kennisgroep van ForCA richt zich hierop. De groep ontwikkelt inhoudelijke concepten, evalueert de inhoudelijke resultaten van de werkgroepen, ondersteunt fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en heeft een rol in de externe communicatie. Uiteraard verzorgt de High Level Kennisgroep ook regelmatig publicaties.
Dit alles voert de groep uit binnen het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg (FDJ). In dit kader staan de richtlijnen en afspraken over de inhoud, organisatie, financiering en wet- & regelgeving van forensische diagnostiek voor jongeren. Vanuit ForCA heeft de secretaris structureel overleg met de programmaleider van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. Het doel van deze afstemming is elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen, waar mogelijk samen te werken en leren van de andere netwerken.

 

Download de factsheet over ForCA

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency