Pilots

Intersectorale samenwerking

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren met zeer complexe problematiek toch kunnen terugkeren naar de samenleving? ForCa is speciaal voor deze doelgroep twee pilots gestart. De deelnemers aan aan deze pilots geven het benodigde hulpaanbod voor de jongere gezamenlijk vorm en inhoud. Zo waarborgen ze dat de jongere bij terugkeer in de samenleving zijn leven weer kan opbouwen. Uitgangspunten zijn wat de jongere kan en compensatie van wat hij niet kan. Er wordt binnen de muren gestart en het traject loopt daarna 'buiten' door. Continuïteit van hulpverlening en regie bij de jongeren zijn belangrijke doelstellingen. Deze hulpverlening is er nog niet genoeg;  bovendien vraagt dit om een nieuwe wijze van het organiseren van de zorg. Via deze pilots wil ForCA samen met de deelnemende organisatie een overdraagbare werkwijze ontwikkelen waarbij maatwerk wordt geleverd met zoveel mogelijk continuïteit van zorg/hulpverlener en regie bij de cliënt. Daartoe doorbreken de deelnemende organisatie bestaande patronen in samenwerking en ontwikkelen ze nieuwe vormen. Dit alles samen met onder meer gemeenten, zorgverzekeraars, vervolgvoorzieningen na de JJI en betrokkenen bij de jongere zelf.

Deelnemers

Aan de pilot Noord-Brabant Oost doen mee: JJI Den Hey-Acker, JJI De Hunnerberg, GGzE en de Reclassering. Aan de pilot in Amsterdam werken de volgende organisaties mee: Amsterbaken, De Bascule, Teylingereind en de Reclassering. Voor meer informatie kunt u de factsheet (pdf) lezen. Hierin staan ook de contactpersonen van de deelnemende organisaties.

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency