Meningen, mythes en misverstanden

"When it bleeds, it leads"

Afgelopen maand heb ik afscheid genomen van de High Level Kennisgroep (HLK) van ForCA. Het was een genoegen om ruim zes jaar voorzitter te mogen zijn van deze deskundige, eigengereide en vooruitstrevende groep mensen - altijd uitstekend ondersteund door Petra Tjalma. Een mooie gelegenheid om terug te kijken én om vooruit te kijken. Laat me beginnen met de naam van deze groep: High Level Kennisgroep. Daar is in het begin het nodige om te doen geweest: “Hoog niveau, dus er is blijkbaar ook laag niveau binnen ForCA?” en “Waarom geen Nederlandse term gebruiken, spreek je moerstaal!” Om heel eerlijk te zijn, heb ik geen enkel idee hoe we ooit op deze naam zijn gekomen. Wel weet ik dat we binnen de HLK als impliciete rode draad de drie M’s (Meningen, Mythes en Misverstanden) hanteerden om ideeën en voorstellen te toetsen. Daar komt vooral het kennisaspect van de HLK-groep naar voren: wat is er bekend uit de wetenschappelijke literatuur, wat herkennen we daarvan in de praktijk en wat betekent dit voor onze partners van ForCA? High Level betekent dus eigenlijk dat het hebben van een helikopterblik als lid van de HLK belangrijk is. Vandaar dat de HLK-groep uit (praktiserende) wetenschappers en (wetenschappelijk onderlegde) praktijkmensen bestaat: praktijk en wetenschap kunnen niet zonder elkaar.
Zelf gebruik ik de eerder genoemde drie M’s met enige regelmaat als ik een lezing of college geef. Een van mijn favoriete dia’s is er één die ik mag gebruiken van een oud-collega uit het TBS-veld. Deze dia heeft de pakkende titel ‘When it bleeds, it leads’. Wat blijkt? Het feitelijk aantal gepleegde moorden en ernstige geweldsdelicten loopt fors uiteen met het, door de gemiddelde burger, beleefde aantal moorden en ernstige geweldsdelicten. Zo laat onderzoek uit de begin jaren negentig in de Verenigde Staten zien dat er een lichte daling was van het aantal ernstige delicten. De berichtgeving in de media over spectaculaire geweldsdelicten was echter verviervoudigd. Een vergelijkbaar onderzoek in Duitsland geeft een nog opvallender beeld. De frequentie van moord was tussen 1993-2003 met bijna 41% gedaald terwijl de publieke opinie heerste dat het met 27% was toegenomen. Een bijzonder scherp contrast werd in hetzelfde onderzoek gevonden voor de frequentie van seksuele moorden: een daling van 37,5% en een gepercipieerde stijging van 260%! Helaas is er in een aantal opzichten nog weinig veranderd. Er zijn nog steeds mensen die zonder blikken en blozen durven te beweren dat psychopaten door behandeling beter leren manipuleren, dat Antillianen stuk voor stuk gewelddadig zijn en dat opvoedingskampen dé oplossing zijn voor ongehoorzame dan wel delinquente jongeren.
Beeldvorming in de media heeft het jeugdveld het afgelopen decennium ook behoorlijk parten gespeeld. Niet voor niets is binnen ForCA menigmaal gediscussieerd over hoe we als netwerkorganisatie onze krachten nog meer konden bundelen en op welke wijze we moesten lobbyen om de missie van ForCA luid en duidelijk naar voren te brengen: “Wij willen Nederland laten zien dat criminele jongeren met gedragsproblemen weer op het rechte pad komen”. Een lobby die vandaag de dag nog hard nodig is: hoe schril is immers het contrast tussen alle kritiek die jaar in-jaar uit is geweest over de hoge recidivecijfers en het gebrek aan erkenning voor het feit dat de jeugdcriminaliteit een gestaag dalende lijn laat zien. Daar hebben we met elkaar dan toch aan bijgedragen mag ik hopen?! En ja, ik weet dat ik hier enigszins appels met peren vergelijk…., maar sta me dit alsjeblieft voor een keer toe om te doen. Het punt dat ik namelijk wil maken, kijkende naar de toekomst van ForCA, is het belang van ambassadeurschap. Dit ambassadeurschap is nu belegd bij een beperkte groep mensen terwijl het volgens mij wenselijk is dat veel meer mensen ambassadeur zijn van ForCA - of op zijn minst zich ambassadeur voelen. Tijdens een heimiddag van het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (GGzE) hebben we een mooi lijstje van eigenschappen samengesteld waar een goede ambassadeur aan zou moeten voldoen. Ik deel ze graag met u:

 • Prettig mens, makkelijk, laagdrempelig, snel contact, relaties met belangrijke sleutelfiguren.
 • Ervaringsdeskundig, sympathiek, staat ervoor, heeft humor.
 • Helder, kort en bondig, wat, hoe, waarom we het doen. Dit kunnen overbrengen in de termen van de ontvanger(s).
 • Goed kunnen samenwerken met de ‘klant’/ samenwerking kunnen bewerkstelligen.
 • Straalt uit waar de organisatie voor staat.
 • Maakt makkelijk contact.
 • Heeft een uitgebreid netwerk.
 • Brengt de juiste mensen met elkaar in contact.
 • Vertegenwoordigt een duidelijk standpunt.
 • Iemand naar buiten toe en vanuit enthousiasme vertellen in brede zin (geen kokerkijker).
 • Zichtbaar op congressen e.d.

Herkent u zich hierin? Bedenkt u zich niet langer en ga ervoor: wees een ambassadeur van ForCA doch bovenal van de jongeren die u, gedurende een periode in hun leven, nodig hebben om hun weg (terug) te vinden.

 

 

Chijs van NieuwenhuizenManager Behandelzaken GGzE Centrum Kinder- en JeugdpsychiatrieProgrammaleider Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke GezondheidszorgBehandelaar De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrieHoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency