ForCA column

In 2015 schrijft een aantal betrokken ForCA-leden een column over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt.

 

Meningen, mythes en misverstanden

...hoe we onze krachten nog meer konden bundelen en op welke wijze we moesten lobbyen om de missie van ForCA luid en duidelijk naar voren te brengen: “Wij willen Nederland laten zien dat criminele jongeren met gedragsproblemen weer op het rechte pad komen”.

“Het belang van ambassadeurschap.”

Jaap van der GeestChijs van NieuwenhuizenManager behandelzaken GGzE Centrum Kinder- en JeugdpsychiatrieProgrammaleider Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke GezondheidszorgBehandelaar De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrieHoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University

Lees column

Zit stil!

 

Geen tijd om na te denken dus. Maar direct de woorden op papier. Toen de tweede opdracht erachter aan: beschrijf het meegebrachte voorwerp dat hoort bij je onderzoek en sluit de samenvatting erop aan. Weer geen tijd om te gaan zitten staren, maar direct aan de slag.

“Voor wie schrijf je?”

Anne KrabbendamKinder- en jeugdpsychiater/onderzoeker bij Curium/LUMC en programmaleider Zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek

Lees column

Recidivemonitor

 

Hoewel recidive een eerste instrument vormt om de kwaliteit van justitiële inrichtingen in kaart te brengen, zitten er, mijns inziens, ook belangrijke haken en ogen aan deze uitkomstmaat.

“Breng dit goed in kaart”

Maaike KempesSenior onderzoeker bij het NIFP

Lees column

Encyclopedie

Op 25 juni 2011 kopte SPITS: “Teeven gaat criminele pubers harder te straffen. Er komt een adolescentenstrafrecht waarbij stevige straffen centraal staan. Jonge criminelen gaan langer achter de tralies”.

“Wat hebben jullie daarvoor nodig?”

Corine von Grumbkow Senior beleidsmedewerker/projectleider bij Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Lees column

Doorkijk

Eind vorig jaar heeft de GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie het landelijke keurmerk “Top-GGZ” verkregen voor “De Catamaran” kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrie.

“Niet alleen kijken maar ook doen!”

Bert van den Boomen Klinisch psycholoog en psychotherapeut en Manager behandelzaken - GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Lees column

Draai het om

Een jongere, we noemen hem Job, woont al vanaf zijn 11e jaar in instellingen. Hij heeft nauwelijks een netwerk om zich heen. Zijn moeder is onvoldoende betrouwbaar om als zodanig te fungeren. Door zijn gedrag is Job vaak in LVB-instellingen geplaatst. Maar hij blijkt een normaal IQ te hebben.

“Het is mooi zo’n pilot, maar ik word er ook een beetje moe van”

Jaap van der Geest Jaap van der Geest Directeur van justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker

Lees column

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency