Wie zijn wij

ForCA is de afkorting van Forensisch Consortium Adolescenten. Het is een samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. De doelstelling van ForCA is om beter zicht te krijgen op jongeren met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel, ernstige gedrags- en andere problemen; die mogelijk een delict hebben gepleegd of waarvoor een hoog risico bestaat en waarbij preventief werken voorop staat. Deze jongeren krijgen te maken met uiteenlopende personen, deskundigen en instellingen die allen vanuit het eigen perspectief zo goed mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van hen. Toch is er soms een tekort aan kennis, of is de kennis te versnipperd. Dat maakt het lastig om de juiste antwoorden te vinden op de altijd belangrijke, maar vaak complexe vragen rondom de problematiek van deze jongeren.

Bijvoorbeeld:

  • Hoe gaat justitie om met criminele jongeren met psychische stoornis?
  • Wordt de psychische stoornis van deze jongeren onderkend?
  • Krijgen ze de juiste diagnostiek en behandeling?
  • Welke aanpak is mogelijk als een behandeling moeizaam verloopt?
  • Hoe vergaat het deze jongeren als ze terugkomen in de maatschappij?

Oprichting ForCA

ForCA is op 19 december 2007 opgericht. ForCA is uniek door haar doelstelling en de samenwerking van justitiële jeugdinrichtingen, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de wetenschap. Samen is de sleutelDe krachtenbundeling van ForCA waarin de ervaring van justitiële jeugdinrichtingen, de expertise van centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en wetenschappelijk onderzoek centraal staan, moet in de toekomst leiden tot: een betere behandeling van de jongere, grotere veiligheid, minder recidive en beter functioneren van de jongere in de maatschappij.

 

 

Met andere woorden: kennis + kunde = perspectief

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency