Nieuws

Notitie 'Draagvlak in de wijk'

De Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie vroeg ForCA om een projectgroep te formeren die de do’s and dont's onderzocht bij het creëren van draagvlak, verbinding en wederkerigheid in een wijk, wanneer daar plannen zijn voor een kleinschalige voorziening. Dit project - met de naam 'Draagvlak in de wijk' is inmiddels afgerond. ForCA werkte hiervoor samen met Exodus, gemeente Almere, gemeente Utrecht, Leger des Heils, Horizon jeugdzorg en onderwijs, Hogeschool Rotterdam en Leiden, Universiteit Tilburg, Politie Utrecht, Actiecentrum Veiligheid Amsterdam en Elker/Het Poortje. Lees de notitie.

Expertmeeting 'Samen Plaatsen'

Op 1 februari 2018 organiseert ForCA de Expertmeeting 'Samen plaatsen' in samenwerking met de Ministeries van VWS en JenV en de AWRJ. Deze Expertmeeting is op uitnodiging. Meer details leest u in de uitnodiging. De aanmelding is gesloten. 

Rapport risico-en beschermende factoren jongvolwassen delinquenten

In opdracht van het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA) is in 2017 onderzoek uitgevoerd naar risicotaxatie in de doelgroep jongvolwassenen (18-23 jaar) in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) door VUMC, DJI en AWRJ. Lees het volledige rapport of de praktijksamenvatting.

Rapportage internetgebruik in JJI's

Charlotte Vissenberg en Kitty Jurrius deden onderzoek naar internetgebruik in de JJI's. Hun bevindingen staan in de rapportage 'Wie houdt de muis vast?'.

 

 

 

Krijnie Schotel weer voorzitter

 

Krijnie Schotel - voorzitter van ForCA  

In 2018 is drs Krijnie Schotel, na ruim een jaar, terug als voorzitter van het samenwerkingsverband ForCA.

Expertmeetings 2018

  • 1 februari - Expertmeeting 'Samen plaatsen'
  • datum volgt - Expertmeeting Alliantievorming
  • 27 september - Postermeeting i.s.m. AWRJ

ForCA werkt samen met: