Nieuws

Oproep: Symposium AWFZJ, Efcap, JeugdzorgPlus en ForCA

Op 24 november 2016 organiseren de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd, EFCAP, ForCA en JeugdzorgNederland samen het symposium: 'Matched care in de levensloop van risicojeugd'. Het middagdeel van het symposium is gereserveerd voor workshops over goede voorbeelden van matched care uit de praktijk. We zoeken hierbij naar voorbeelden die: geïmplementeerd zijn in de forensische zorg (GGZ, JeugdzorgPlus en JJI); waar vanuit de praktijk goede ervaringen mee zijn; waar al onderzoek naar is gedaan of loopt; voor de doelgroep 6-23 jaar oud of een deel daarvan. Onze vraag aan u/jou: welke goede voorbeelden mogen op het symposium echt niet ontbreken? We willen graag weten: Waarom is dit een goed voorbeeld van matched care? Voor wie ‘matcht’ dit voorbeeld juist niet? Welke lessen over matched care kunnen we leren uit dit voorbeeld? Wie kunnen over dit voorbeeld een goede workshop geven (liefst combinatie van een onderzoeker en iemand uit de praktijk)? Mail je/uw voorbeeld(en) s.v.p. naar p.tjalma@forca.nu.


Dubbelinterview

Het radicaal anders gaan doen

Krijnie Schotel & Bas Timmanresp. Directeur-bestuurder Horizon jeugdzorg en speciaal onderwijs & Voorzitter Raad van Bestuur Jeugdformaat - Jeugdzorg Nederland

De stellingen
Krijnie Schotel: ‘Gedwongen’ jeugdhulp moet worden vormgegeven op geleide van de inhoudelijke vraag van de jongere en zijn systeem in plaats van op de aard van de maatregel. Dat wil zeggen dat de scheiding tussen straf en civiel kan worden opgeheven.'

Bas Timman: 'Als je het jeugdstrafrecht in Nederland wilt hervormen, moet je radicaal anders denken. Ik vraag me af of het bestaande systeem daartoe in staat is. Daarom denk ik dat de verandering ook van buitenaf moet komen. De gewone jeugdzorg moet dan ook nauw betrokken worden bij de aanpak van jongeren met delinquent gedrag.'

Plaats uw reactie onder het interview. Graag vernemen of u ook wilt deelnemen aan zo'n dubbelinterview en met wie u dan in discussie wilt gaan (en lunchen). 

Lees dubbelinterview

Expertmeetings 2016

  • 8 juli - Regionale Expertmeeting Adolescentenstrafrecht
  • 16 september - Onderzoeker-meeting i.s.m. AWFZJ
  • 24 november - Symposium AWFZJ, Efcap, JeugdzorgPlus en ForCA
  • januari 2017 - Interculturalisatie

ForCA werkt samen met: