Nieuws

Aanmelden congres 'Matched care'

Op 24 november 2016 organiseren de Academische Werkplaats Risico Jeugd, EFCAP-NL, ForCA en JeugdzorgNederland samen het symposium: 'Matched care in de levensloop van risicojeugd'. 's Ochtends zijn er lezingen van uiteenlopende deskundigen; 's middags zijn er diverse insiprerende workshops. Meer informatie vindt u in het programma (pdf). Aanmelden kan via de website van Efcap.

Nieuwsbrief Jongerenparticipatie

De nieuwsbrief over jongerenparticipatie is verstuurd. Ontvangt u de nieuwsbrief niet? Schrijft u zich dan hier in. De interviews kunt u alvast lezen.


Dubbelinterview

Het radicaal anders gaan doen

Krijnie Schotel & Bas Timmanresp. Directeur-bestuurder Horizon jeugdzorg en speciaal onderwijs & Voorzitter Raad van Bestuur Jeugdformaat - Jeugdzorg Nederland

De stellingen
Krijnie Schotel: ‘Gedwongen’ jeugdhulp moet worden vormgegeven op geleide van de inhoudelijke vraag van de jongere en zijn systeem in plaats van op de aard van de maatregel. Dat wil zeggen dat de scheiding tussen straf en civiel kan worden opgeheven.'

Bas Timman: 'Als je het jeugdstrafrecht in Nederland wilt hervormen, moet je radicaal anders denken. Ik vraag me af of het bestaande systeem daartoe in staat is. Daarom denk ik dat de verandering ook van buitenaf moet komen. De gewone jeugdzorg moet dan ook nauw betrokken worden bij de aanpak van jongeren met delinquent gedrag.'

Plaats uw reactie onder het interview. Graag vernemen of u ook wilt deelnemen aan zo'n dubbelinterview en met wie u dan in discussie wilt gaan (en lunchen). 

Lees dubbelinterview

Expertmeetings 2016/2017

  • 24 november - Symposium AWFZJ, Efcap, JeugdzorgPlus en ForCA
  • januari 2017 - Interculturalisatie
  • maart 2017 - Onderzoeker-meeting i.s.m. AWFZJ

ForCA werkt samen met: